Ebu Bekr es-Siddik – život i djelo prvog halife

Informacije o knjizi

Autor: Alija Muhammed es-Sallabi

Kategorija: